Ledorden för hälsa, välmående och trivsamma relationer

Din hälsa och ditt välmående är viktigt för en balanserad vardag, så väl fysisk som på det mentala planet. Det vi brukar säga vara grunden till detta är en fungerande och god sömnrutin, balanserat kostintag, stabila relationer omkring oss och en stimulerande vardag. Något som egentligen stämmer väldigt bra in på en hälsosam och välmående människa – en person som är harmonisk, sprider positiv energi och får andra inklusive sig själv att känna sig tillfreds.

Men ibland är vi faktiskt inte på bra humör – hur ska man hantera dessa dagar? Självklart kommer dagar då inte ens den mest stabila klarar av att tänka enbart i positiva banor och då träningspasset känns både tråkigt och jobbigt. Dessutom brukar sällan nyttig mat kännas lockande på just dessa tråkiga dagar. Humörsvängningar kan bero på mycket, men vad som ändå är intressant är det faktum att våra dåliga dagar oftast är ett resultat av ett ackumulerat negativt intag av något annat. Det kan exempelvis röra sig om för mycket stress, men även för mycket av bra saker som till exempel träning. Allt detta för oss tillbaka till ruta ett där det gäller att förhålla oss balanserade till det mesta omkring oss.

Har du en dålig dag som kanske grundar sig i något som har hänt i en relation ska du inte låta detta gro större inom dig utan se istället till att lösa problemet. Om vi har en öppen dialog med våra nära och kära kan vi bättre förstå varandra och det tjänar vi mycket på i längden. Onödiga missförstånd kan komplicera relationer avsevärt och det i sin tur kan leda till ett sämre välmående rent allmänt!

Så summa summarum – balans, sundhet och öppenhet är de tre nyckelorden för hälsa, välmående och relationer!