Tecken på nedsättning av hörseln

Du kanske inte själv är den som upptäcker att din hörsel har försämrats. Många gånger så kan det vara din omgivning som ser tecken på nedsättning av din hörsel. Dock så kan man vara uppmärksam på olika saker som kan vara ett tecken på att man hör sämre. Pratar du högre än tidigare i telefonen och får höja volym på den som du pratar med? Det kan också vara så att du blir trött vid större folksamlingar och har svårt att hänga med vid samtal där det är stökigt och mycket annat ljud som stör. Kommer du på dig att ställa om dina frågor då du inte uppfattat vad motparten svarade. Det kan också vara så att de i din närhet misstänker att din hörsel försämrat och påpekar detta på ett vänligt sätt. Ta kontakt med en audionom som kan avgöra om du är i behov av hörapparat eller inte. Genom ett hörseltest så får du svart på vitt hur pass mycket nedsättning du har på din hörsel. En hörselnedsättning kan vara väldigt individuell så vilken typ av hörapparat som du är i behov av måste utredas. Det är inte som synnedsättning där man kan köpa ett par läsglasögon med +1 på närmaste mack för att prova sig fram. Här så måste utbildad personal få prova fram och se vad som krävs just för dig och vilket hjälpmedel som passar dig bäst. Tekniken har gått framåt och idag så finns det olika typer av hörapparater som kan hjälpa dig på bästa sätt.